Automatinis skambintuvas

Kas tai yra?
Tai telekomunikacinė paslauga, kuri automatiškai skambina nustatytam telefono numerių sąrašui ir adresatams pakėlus ragelį vykdo Jūsų pageidaujamus žemiau nurodytus funkcionalumus.

Kam ji skirta?
Sistema skirta juridiniams asmenims, kurie nori per trumpą laiką pasiekti didelę adresatų auditoriją ir pateikti norimą informaciją, atlikti apklausas, vykdyti pardavimus. Paslauga gali būti naudojama ir skambinimui į užsienį.

Kuo naudinga?

Operatyvu. Automatinė skambinimo sistema gali apskambinti keliasdešimt tūkstančių Jūsų esamų ar potencialių klientų (adresatų) per vieną dieną ir ištransliuoti jiems įrašytą Jūsų balsinį pranešimą ir tam visiškai nereikia žmogiškųjų išteklių. Ypatingai tai yra efektyvu skambinant klientams turintiems fiksuoto ryšio telefonus, kurių negalima pasiekti SMS žinutėmis.

Efektyvu. Naudojant automatinę skambinimo sistemą apklausoms ar pardavimams telefonu, kai adresatui pakėlus ragelį skambutis sujungiamas su darbuotoju, Jūsų darbuotojų darbo telefonu efektyvumas bus ženkliai didesnis, nes jiems nereikės rinkti telefono numerio, klausyti telefoninio kvietimo, užimtumo signalo, gaišti laiko prie tų telefono numerių į kuriuos niekas neatsiliepia – sistema perjungs Jūsų darbuotojui tik tuos skambučius į kuriuos atsiliepė Jūsų potencialus ar esamas klientas. Kitaip tariant, bendrausite ir rinksite duomenis tik iš pasiekiamų adresatų. Taip pat šią paslaugą galima efektyviai naudoti informacijos pateikimui vietoj SMS žinučių.

Sąnaudų taupymas. Siekiant savo informacijos sklaidos, apklausų ir pardavimų tikslų, Jums reikės dvigubai mažiau žmogiškųjų išteklių. Paprastai skambinant telefonu darbuotojai per visą savo darbo pamainą prakalba apie 20–30% savo darbo laiko, o naudojant šią sistemą pokalbių laikas išauga iki 50–75% per darbo pamainą.


Pagrindinės paslaugos funkcinės savybės (jų pritaikymo galimybės), kurios gali būti naudojamos atskirai arba kartu pagal Jūsų pageidavimus:

Įrašyto balsinio pranešimo transliavimas - informacija apie skolas, sveikinimus, akcijas, spec. pasiūlymus;
Skambučių nukreipimas pagal temas paspaudus 0 - 9 - apklausos, tikslingas adresato nukreipimas pas atsakingus darbuotojus pagal pasirinktas temas;
Skaitmenų suvedimas ir tikrinimas pagal nustatytą jų kiekį - identifikavimas, užsakymo ar sutikimo patvirtinimas;
Reitingavimas pasirinkus reikšmes 1 – X - aptarnavimo po pokalbio telefonu, prekės, paslaugos kokybės įvertinimas;
Informacijos pateikimas el. paštu adresatui pasirinkus atitinkamas reikšmes - galimybė iškart reaguoti kai adresatai pasirenka tam tikras reikšmes. Galimybė atsirinkti nepatenkintus adresatus ir iškart su jais susisiekti;
Skambučio nukreipimas nurodytu numeriu - darbuotojų bendravimas telefonu tik su pasiekiamais adresatais: pardavimai, apklausos, užsakymai;
Adresatų paliktų balsinių pranešimų talpinimas balso pašte - nuomonės, įvertinimo, pageidavimo ar kitos informacijos balsinis įrašymas;
Adresatų sujungimas į telefoninę konfereniją - apmokymai, seminarai, diskusijos telefonu su tik pasiekiamais adresatais neribojant jų skaičiaus;
Adresato savarankiškas savęs įsitraukimas į nenorinčių gauti skambučių sąrašą - nenorinčių gauti informacijos, automatinio skambinimo būdu, sąrašo generavimas;
Interaktyvus skambučių logikos keitimas pagal pasirinktus meniu punktus - apklausoms, užsakymams, kada pasirinkus tam tikrą reikšmę pateikiami atitinkamai sekantys uždaviniai;
Adresatui rodomo įeinančio skambučio numerio nustatymas - skolų administravimui, kad nekeliantiems adresatams būtų rodomas vis kitas numeris arba norint kad pakėlimo ar atskambinimo atveju adresatas pakliūtų atitinkamiems darbuotojams;
Automatiškai pasikartojantys skambučiai nepasiektam adresatui pagal nustatytą bandymų kiekį - svarbių ir būtinai reikalingų pristatyti pranešimų įrankis: skolos, užsakymai, įsipareigojimai ir pan.;
Automatiškai pasikartojantys skambučiai pilnai pranešimo neišklausiusiems adresatams - svarbių ir būtinai reikalingų pristatyti pranešimų įrankis: skolos, užsakymai, įsipareigojimai ir pan.;
Skambinimas pageidaujamomis dienomis pagal nustatytus periodus - kampanijų paleidimas pagal norimas dienas, kalendorinis nustatymas;
Išsamios skambinimo ir surinktų duomenų ataskaitos realiu laiku, galimybė jas eksportuoti, archyvuoti - detali statistika apie vykdomus ir pasiektus automatinio skambinimo rezultatus;
Užimtų, neatsiliepusių ar nepasiekiamų telefono numerių filtravimas - bendravimas tik su pasiekiamais adresatais, turimos duomenų bazės prasivalymas;
Atskiri balsiniai pranešimai to pačio skambučio metu adresatui blogai arba išvis neįvedus reikšmių - papildinys adresatams, blogai atlikusiems nurodytas užduotis;
Kelių skambinimo kampanijų veikimas tuo pačiu metu - galimybė naudoti sistemą keliems projektams vienu metu;
Galimos integracijos naudojant API su kitomis programinėmis įrangomis - paslaugos integracija su Jūsų naudojamomis vidinėmis sistemomis;
Savarankiškas skambinimo sistemos valdymas internetinėje savitarnos svetainėje - patys galite lengvai keisti, kurti, trinti ir kitaip valdyti skambinimo kampanijas.

Kiek kainuoja?
Paslaugos kaina priklauso nuo užsakomos paslaugos funkcionalumo ir paslaugų diegimo apimties. Norėdami gauti išsamią informaciją apie paslaugos kainą, prašome kreiptis į mūsų vadybininką.

Susisiekite! Pateiksime geriausią pasiūlymą būtent Jums.