TCG Telecom perėmė telekomunikacinių paslaugų teikimą TCG klientams

Nuo 2015 m. gruodžio 1 dienos UAB „TCG Telecom“ perėmė UAB „Telco Consulting Group“ klientams teikiamų telekomunikacinių paslaugų aptarnavimą ir įsipareigojimus bei įgijo paslaugų gavėjo reikalavimo teises pagal galiojančias sutartis už po 2015 m. gruodžio 1 dienos klientams suteiktas telekomunikacines paslaugas. Teisių ir pareigų perdavimas buvo įvykdytas pagal tarp šių bendrovių pasirašytą susitarimą, pagal kurio sąlygas į naują bendrovę taip pat perkelti visi su telekomunikacinių paslaugų teikimo verslu dirbantys  darbuotojai bei telekomunikacinio tinklo infrastruktūra, reikalinga minėtoms paslaugoms teikti.