Skambučių centro įrangos nuoma

KAS TAI YRA?

TCG skambučių centras – telekomunikacinė paslauga skirta centralizuotam įmonės įeinančių ir išeinančių skambučių valdymui. Paslauga veikia telefoninės stotelės principu - automatiškai atsiliepia į klientų skambučius, sudaro skambučių eiles, skirsto įeinančių skambučių srautus įmonės darbuotojams, kaupia skambučių statistiką, vykdo pokalbių įrašymą.

Paslauga skirta įmonėms, gaunančioms daug klientų skambučių ir norinčioms klientų aptarnavimą telefonu paversti kokybiška ir efektyvia veikla.

Skambučių centro paslauga veikia ne tik su fiksuoto ryšio technologijomis, bet ir su mobiliais telefonais.

 

KODĖL TAI NAUDINGA?

GERESNIS JŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMAS:
neprarasite nė vieno įeinančio skambučio, nes sistema automatiškai atsilieps ir paskirstys klientų skambučius laisviems darbuotojams pagal Jūsų pasirinktą skambučių aptarnavimo logiką ar tiesiog išsaugos Jūsų kliento kreipimąsi Balso pašto dėžutėje. 

SĄNAUDŲ TAUPYMAS:
Jums nereikės pirkti brangios telekomunikacinės įrangos ir mokėti už jos priežiūrą, su TCG skambučių centro paslauga galėsite tinkamai organizuoti klientų aptarnavimo darbą telefonu, taip taupydami kaštus darbuotojų atlyginimui bei darbo vietų kūrimui. 

LANKSTUMAS IR MOBILUMAS:
jei vienas iš Jūsų įmonės padalinių/filialų, įsikūrusių kitame mieste, nespėja aptarnauti klientų skambučių srauto, TCG skambučių centro paslauga – išeitis Jums. Kiti Jūsų darbuotojai (miestas ir vieta nesvarbu) be jokių sunkumų galės padėti bendraujant su klientais, to klientui net nejaučiant. 

KONTROLĖ:
valdykite klientų aptarnavimo procesus: stebėkite skambučių statistiką, kurioje atsispindi kaip greitai Jūsų įmonės darbuotojai atsiliepia į klientų skambučius, kaip operatyviai juos aptarnauja. Pokalbių įrašai Jums padės objektyviai įvertinti kaip kokybiškai Jūsų klientai buvo aptarnauti, pasiklausę pokalbių tiesiogiai sužinokite kokia informacija domina Jūsų klientus, bei su kokiais sunkumais jie susiduria. 

PAPRASTUMAS: 
Valdykite savo skambučių skirstymo logiką savarankiškai, nes paslaugos valdymas yra paprastas ir nereikalaujantis specialių techninių žinių. 

PAGRINDINĖS PASLAUGOS FUNKCINĖS SAVYBĖS:

INTERAKTYVUSIS ATSAKIKLIS (IVR):

 • Automatinis pasisveikinimas balsu;
 • Pokalbio temų pasirinkimas telefone, spustelint mygtuką (DTMF);
 • Skambučių paskirstymas pagal pasirinktas temas bei darbo laiką;
 • Iš anksto įrašytos informacijos transliavimas skambinantiesiems.

SKAMBUČIŲ SKIRSTYMAS:
Skambučiai gali būti skirstomi:

 • Skambinama visiems darbuotojams iš eilės;
 • Skambinama ilgiausiai nekalbėjusiam darbuotojui;
 • Skambinama mažiausiai skambučių aptarnavusiam darbuotojui;
 • Skambinama visiems darbuotojams iš karto (kol kažkas priima skambutį);
 • Skambinama nustatyta prioriteto tvarka (pvz. skambinama aukščiausią kompetenciją turinčiam darbuotojui).

SKAMBUČIŲ STATISTIKA: 
Realaus laiko skambučių statistikos stebėjimas, gautų skambučių ataskaitų formavimas:

 • Skambinančiojo numeris (A numeris);
 • Numeris į kurį skambino (B numeris);
 • Skambučio data ir laikas;
 • IVR šakos pasirinkimas;
 • Skambučio statusas (atsakytas/neatsakytas skambutis);
 • Laukimo laikas iki atsakant darbuotojui;
 • Pokalbių trukmė, jei skambutis buvo atsakytas;
 • Skambutį aptarnavęs darbuotojas;
 • Gautų skambučių kiekis;
 • Atsilieptų/praleistų skambučių kiekis;
 • Vidutinė klientų laukimo trukmė iki aptarnavimo;
 • Skambučių skaičiaus % atsilieptas per x laiką;
 • Vidutinė pokalbių trukmė;
 • Bendra pokalbių trukmė.

DARBUOTOJŲ STATISTIKA: 
Darbuotojų būsenų stebėjimas esamajame laike (prisijungęs/atsijungęs, pertraukoje, aptarnauja skambutį), darbuotojų darbo ataskaitų formavimas:

 • Darbuotojo prisijungimo prie sistemos (skambučių aptarnavimo) bendra trukmė;
 • Pertraukų trukmė;
 • Darbo po skambučio trukmė;
 • Skambučių laukimo trukmė;
 • Atsilieptų skambučių kiekis;
 • Išeinančių skambučių kiekis;
 • Pokalbių vidutinė ir bendra trukmės;
 • Pokalbių ir prisijungimo prie sistemos trukmės santykis %.


POKALBIŲ PERJUNGIMAS:
Galimybė perjungti skambuti iš vieno telefono aparato į kitą.
Pokalbių perjungimas veikia ne tik su fiksuotais bet ir su mobiliaisiais telefonais (ko neteikia mobiliojo ryšio operatoriai).

POKALBIŲ ĮRAŠYMAS:
Galimybė įrašyti pokalbius ir juos saugoti. Pokalbių įrašymas galimas pasirinktinai, t.y., visi pokalbiai, pasirinkta % dalis arba pagal pageidavimą gali būti įrašomi pavieniai pokalbiai. Saugoma informacija:

 • Pokalbio įrašas;
 • Skambinusio kliento numeris;
 • Skambučio data ir laikas;
 • Darbuotojas aptarnavęs skambutį;
 • Pokalbio trukmė.

NUOTOLINIS PASLAUGOS VALDYMAS:
Galimybė konfigūruoti paslaugą, stebėti skambučių centro būseną, statistiką per interneto savitarnos svetainę. Paslaugos vartotojams sukuriamos skirtingos valdymo teisės:

 • Skambučių centro darbuotojas – prisijungimas/atsijungimas prie paslaugos; darbo režimų keitimas; individualios aptarnautų skambučių statistikos stebėjimas; skambučių eilių stebėjimas; pokalbių įrašymas.
 • Skambučių centro vadovas – IVR administravimas; balsinių/garsinių bylų įkėlimas; darbo/nedarbo meto skambučių skirstymo logikos nustatymas; realaus laiko skambučių statistikos stebėjimas; realaus laiko darbuotojų skambučių aptarnavimo darbo stebėjimas;
 • skambučių statistikos stebėjimas ir ataskaitų formavimas;
 • pokalbių įrašų paiešką ir perklausa.

PASLAUGOS KAINA:
Susisiekite su mūsų vadybininku, kuris Jus išsamiai pakonsultuos apie paslaugą, su juo suderinsite kokie funkcionalumai, skambučių skirstymo logika būtų naudingiausi Jūsų įmonei bei pagal Jūsų poreikius įvertins paslaugos kainą.

Susisiekite! Pateiksime geriausią pasiūlymą būtent Jums.